210698B
Class
q-balls - scary face
Raw sequence
GAATTCAAGCGCTTGAATTCAAGCGCTTGAATTCAAGCGCTTGAATTCAAG CCTCTGAGTAAACCGAGGAAACCAGCAAGCTTACAATCAGTCCATTGTACA AGAAAAAGAAAAAATTGAGCAGTCGGGCTGTATGATAATCTCATCTGAACG CGCGCTCCATCCTTCTCCCGAGGATAATCTAAAGCTAGTGTATTAGCGTGT TGAATATCGGCTTCAAGAGCTTTAAGAGAATCCTTGAAAGATAATTTAGCC ATGGCAGCAGGTGAATGAATAAATTCCCAGAAAAACAAATCCCATCAAACG AAATAGAGAATCAAGAAAGCAAAGCGATGATGATGATTCATGCCATCTAAA ACAAAAAGGAAAATTTTCTTCCTTTTGTTTTTGATTAAAAAAAGCTT
Gene name
EST
Genbank accession #
T41689
Frame
Unknown
Gene function
Comments
Status
T2
Images

Equipment and Protocols | Subcellular tag screen | 3D Imaging
Organelle dynamics 
| Cytokinesis | Dual FP imaging | Links
People
| Carnegie Plant Biology | Home

Copyright Sean Cutler and David Ehrhardt, all rights reserved.
Site designed and maintained by David Ehrhardt

We welcome feedback on the design and content of this site!