180898A
Class
nuclear exclusion
Raw sequence
GAATTCAAGCCTCGCAAGAAAACCCTAAAAATGGATGGTCATGATTCTGAGG ATACTAAGCAGAGCACTGCTGATATGACTGCTTTTGTCCAAAATCTTCTCCAG CAGATGCAAACCAGGTTCCAGACAATGTCGGACTCCATCATCACAAAGATTG ATGACATGGGAGGCAGAATCAATGAGCTGGAGCAAAGCATCAATGATCTAAG AGCCGAGATGGGAGTAGAAGGCACTCCTCCTCCAGCCTCCAAATCAGGCGA TGAACCCAAAACACCGGCTAGTTCCTCTTAAAAAGGAATGTGGTGTTCATTG ACATGTCCGAAGGAAAAAGAAAAACTATGAAATATGTTAAGAGCAGTATTAC TTTTAAAATTCCTGTTTTAAGAAACGAGTTTGGTGTTATTAAAGGTCATCAAA TAGATTGTGATGTGGTGCATACATTATTCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAAGGCTT
Gene name
OEP8-like
Genbank accession #
2244936
Frame
1
Gene function
Unknown
Comments
Strong exclusion

Similar to chloroplast outer envelope protein

Status
T2
Images

Equipment and Protocols | Subcellular tag screen | 3D Imaging
Organelle dynamics 
| Cytokinesis | Dual FP imaging | Links
People
| Carnegie Plant Biology | Home

Copyright Sean Cutler and David Ehrhardt, all rights reserved.
Site designed and maintained by David Ehrhardt

We welcome feedback on the design and content of this site!