020698E
Class
nuclear exclusion
Raw sequence
GAATTCAAGCCAACTACACAAGTCTTGAAATTTTCTCATATTTTCTATTTACT ATATAAACTTTTAATCAAATCAAGATTAACTATGGCTGAGGAGTACAAGAAC AACGTTCCCGAGCACGAGACACCAACGGTCGCAACAGAGGAATCACCAGC GACGACAACAGAGGTTACGGATCGTGGATTGTTGATTTCTTGGGGAAGAA GGAAGAGGAAGTGAAACCTCAAGAGACAACGACGCTCGAGTCTGAGTTCG ATCATAAGGCTCAGATCTCTGAACCGGAGTTAGCTGCGGAGCACGAGGAA AGTGAAGGAGAACAAGATTACTCTGCTAGAGGAGCTTCAANAAAAGACGA GGAAGATGAGGAGAACAAGCCTAGTGTCATCGAAAAGCTCACCGATCCAC AGCTCTTCTTCCTCTTCGAGCGATGAANAAGGTGAGGANAGAAGGAGANG AAGAAGANGATCGTGAAGGAGAGGAAGATANAAAGGATATGGAAAAGATCN
Gene name
Cor47
Genbank accession #
X59814
Frame
1
Gene function
Strong exclusion
Cold inducible dehydration-related protein
Comments
le1-> GAATTCAAGC------CACAAGTCTTGAAATTTTCTCATATTTTCTATTTACTATATAAACTTTTAATCAAAT
le4-> GAATTCAAGCCAACTACACAAGTCTTGAAATTTTCTCATATTTTCTATTTACTATATAAACTTTTAATCAAAT

Dashes show nucleotides missing in le1 cDNA wrt le4. Same gene, different cDNA
clons; nearly identical fusion proteins
Status
T2
Images

Equipment and Protocols | Subcellular tag screen | 3D Imaging
Organelle dynamics 
| Cytokinesis | Dual FP imaging | Links
People
| Carnegie Plant Biology | Home

Copyright Sean Cutler and David Ehrhardt, all rights reserved.
Site designed and maintained by David Ehrhardt

We welcome feedback on the design and content of this site!