190898D
Class
donut + soluble
Raw sequence
GAATTCAAGCCCAGCTGAGAGTTCAGACACCGAATCTAGCGAATCTGTCTCT CAACGACTCGATCTGGAGCACAAACTCTGTCTTCAAAGAGCGTCGAAACTTA GACATAGCCGCCACCACCGACAAGAACAACAACCAGATCGACTATTATCAGA AGAAGACAACTTCCGACAACATCAATTCCAACTGGAACTGGAAGTCTTCTGG TTCAAACAACGACATGGGTTTAGGATTCGGACCTGTGGGTTCAAAATCCACC GTCGATTTAAACCCAATCGACAAATTCAACTCACCGTTCAACGACACGTGGA AATTCAACTCAGTCAACGTTAACGTTAACGGGTTACTCACCGTCAAGCGCCG TTAACGGAGATTTCAACAAAGGGGTTACACGTCGATGAAGAAGATGGGACA ACGCAATCTAAAGAACACAACAGGAACAAG
Gene name
Arabidopsis genomic homology
Genbank accession #
AB017067
Frame
Unknown
Gene function
Comments
Status
T2
Images

Equipment and Protocols | Subcellular tag screen | 3D Imaging
Organelle dynamics 
| Cytokinesis | Dual FP imaging | Links
People
| Carnegie Plant Biology | Home

Copyright Sean Cutler and David Ehrhardt, all rights reserved.
Site designed and maintained by David Ehrhardt

We welcome feedback on the design and content of this site!