180898E
Class
donut
Raw sequence
GAATTCAAGCCGAGTTTGTGAGAGTTGCATCTAAATTTGGAGCGAAAATCG TTCCTTTCGGTGTTGTTGGAGAAGACGACATCTTTAATATTGTATTGGACTC CAATGATCAAAGGAACATCCCTATCCTAAAAGATTTAATGGAAAAAGCAAC AAAGGACGCTGGCAACCTAAGGGAAGGAGACGAAAGCGAATTGGGAAAC CAAGATTGCTATAATCCCAGGACTTGTACCTAAAATTCCAGGGCGGTTCTA CTATTACTTTGGCAAACCAATAGACTTAGCAGGTAAGGAGAAGGAGCTGAA AGACAAAGAAAAGGCACAAGAGGTTTACTTGCAAGCAAAGTCTGAGGTCG AACAATGCATTGCATACTTAAAAATGAAAAGAGAGTGTGATCCTTACAGAC AATTGTTGCCAAGGATGATGTATCAAGCCTACATGGTTGGTC
Gene name
Novel ORF
Genbank accession #
AAC64874
Frame
3
Gene function
Comments
Homologous to a Mycobacterium gene and a ribosmal protein.
Status
T2
Images

Equipment and Protocols | Subcellular tag screen | 3D Imaging
Organelle dynamics 
| Cytokinesis | Dual FP imaging | Links
People
| Carnegie Plant Biology | Home

Copyright Sean Cutler and David Ehrhardt, all rights reserved.
Site designed and maintained by David Ehrhardt

We welcome feedback on the design and content of this site!