030698A
Class
donut
Raw sequence
GAATTCAAGCCGGTTAAGTCTAGAAAACGGTTCAAGAATCGCAGCCGGTTCT GACCTCGGTATCTGGATTCCCCAAACCGGAAGAAACCATCATCATCATGTCG ATGAAACCATCCCTAGTGCAGTGGTACTACCCGGTTCAATGTTCTCATCCGG TTTAACCGGTTATAGATCCTCCAATCTCGGTTTAATTGAATTGGAAAACTCAT TCTCAACCGGGCCAATGATGACAGAGCATCAGCAAATTCAAGAGAGTAACTA CAACAATTCAACATTCTTTGGAAATGGGAATCTGAATTGGGGATTAACAATG GGAGGAAAATCAAAATCCATTCACAATATCGAATCATTCAAATTCGTCTTATA CAGtGATATAAAATCAAGAGACCAATTTTTTTGGCACAGAGGCACAAATGtGG ATGtGGCATGAACCAGTTCAGCCTAGACATGATTGGCAATTAAAtCtctGAATAT AAGGGG
Gene name
Myb homolog
Genbank accession #
AF104919
Frame
2
Gene function
Comments
Status
T2
Images

Equipment and Protocols | Subcellular tag screen | 3D Imaging
Organelle dynamics 
| Cytokinesis | Dual FP imaging | Links
People
| Carnegie Plant Biology | Home

Copyright Sean Cutler and David Ehrhardt, all rights reserved.
Site designed and maintained by David Ehrhardt

We welcome feedback on the design and content of this site!