200598B
Class
blobs
Raw sequence
GAATTCAAGCGTTTGTCTCAGAAGCTGTCGAGGATCATCGGAGCAAACAAAG CTCGAGAAGTTTCTTTAACATCGATGCCACTGACAGCAGACGTGGCTGGGAA GTTAGGGTTTGTAAACCATGTGGTTGAAGAAGGAGAAGCGTTAAAGAAAGCT AGAGAAATCGCAGAGGCTATAAccaagaaTGAACAAGGCATGGTTCTGAGGATT AAATCCGTTATCAATGATGGACTTAAGCTTGATCTTGGGCATGCTCTCACACT AGAAAAGGAGCGAGCTCACGCGTATTACAGtGGGATGACGA
Gene name
Enoyl CoA hydratase homolog
Genbank accession #
2244979
Frame
1
Gene function
Fatty Acid Biosynthesis
Comments
Status
T2
Images

Equipment and Protocols | Subcellular tag screen | 3D Imaging
Organelle dynamics 
| Cytokinesis | Dual FP imaging | Links
People
| Carnegie Plant Biology | Home

Copyright Sean Cutler and David Ehrhardt, all rights reserved.
Site designed and maintained by David Ehrhardt

We welcome feedback on the design and content of this site!